ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:Ronin
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 19/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

วันนี้เป็นวันกองทัพไทย ขอให้พี่น้องเหล่าทหารหาญที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่จงมีแต่ความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และได้กลับไปสู่อ้อมอกครอบครัวอันอบอุ่น พวกเราจะเป็นกำลังใจให้พวกท่านเสมอ ขอบคุณจากใจที่ท่านได้ช่วยปกป้องแผ่นดินไทยรายละเอียด :

วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136)

เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม

 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:SETSINA
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันนี้เป็นวันกองทัพไทย ขอให้พี่น้องเหล่าทหารหาญที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่จงมีแต่ความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และได้กลับไปสู่อ้อมอกครอบครัวอันอบอุ่น พวกเราจะเป็นกำลังใจให้พวกท่านเสมอ ขอบคุณจากใจที่ท่านได้ช่วยปกป้องแผ่นดินไทย

กองทัพไทย สุดยอด!!~

 

 

ปล.เมื่อกี้ตอนสวนสนามผมเห็น F-16 4ลำบินเรียงหน้ากระดาษ ผ่านบ้านผมแบบใกล้มากๆ หูอื้อ เลยครับ ไม่รู้รีบไปวันกองทัพรึเปล่า
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Oldtimer
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันนี้เป็นวันกองทัพไทย ขอให้พี่น้องเหล่าทหารหาญที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่จงมีแต่ความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และได้กลับไปสู่อ้อมอกครอบครัวอันอบอุ่น พวกเราจะเป็นกำลังใจให้พวกท่านเสมอ ขอบคุณจากใจที่ท่านได้ช่วยปกป้องแผ่นดินไทย

ขอให้ทหารทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ทำหน้าที่ปกป้องชาติจงแคล้วคลาดจากทุกข์ภัย
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:add_acc
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันนี้เป็นวันกองทัพไทย ขอให้พี่น้องเหล่าทหารหาญที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่จงมีแต่ความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และได้กลับไปสู่อ้อมอกครอบครัวอันอบอุ่น พวกเราจะเป็นกำลังใจให้พวกท่านเสมอ ขอบคุณจากใจที่ท่านได้ช่วยปกป้องแผ่นดินไทย

ขอให้ทุกท่านที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติของเรา ขอให้อยู่รอดปลอดภัย ปราศจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น แนวหลังเป็นกำลังใจให้ครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้